Säkerhet

säkerhet

Våra anläggningar uppfyller försäkringsbolagens krav för magasinering.
Det innebär att du som kund kan försäkra ditt gods vid förvaring
hos oss.

  • Inbrotts och brandlarm som är kopplat till Securitas.
  • Anläggningarna är kameraövervakade.
  • Skadedjur och skadeinsekter hålls borta med hjälp av ett avtal med Anticimex.

Förrådet

Järnblästen 108
444 95 Ödsmål
Tel. 0303-887 88
E-post: info@forradet.nu

Förrådet

erbjuder flexibla och prisvärda förvaringslösningar för både privatpersoner och företag nära Göteborg och Kungälv. Som kund skall du kunna lita på att dina föremål är i ett tryggt och säkert förvar.

Kontakta oss