Behöver ni extra plats för era möbler eller annan egendom – tillfälligt eller under en längre tid?

Vårt minilager finns i Stenungsund som ligger nära både Tjörn och Orust

Hos oss kan privatpersoner och företag hyra förråd en vecka eller upp till flera år!

  • Storleken på våra förråd varierar från 1 kvm upp till 20 kvm.
  • Dina saker förvaras rent och tryggt i våra uppvärmda lokaler som vintertid håller minst +10 grader C.
  • Anläggningarna är direktlarmade till Securitas, vilket gör förvaringen extra trygg
  • Vi erbjuder låga hyrpriser och kort uppsägningstid vid utflyttning
  • Öppettiderna är generösa och är anpassade efter dina behov.

Ibland räcker de egna utrymmena inte till. Vid sådana tillfällen är det klokt att ta kontakt med oss.

I våra minilager i Stenungsund, tjörn och Orustkan både privatpersoner och företag hyra utrymmen och förvara egendom av många olika slag. På kort eller lång sikt.  Vi erbjuder ytor från 1 m² upp till 20 m².

Allt kan lagras hos Hyrmagasinet! Från en familjs bohag till ett företags produkter. Här står allt tryggt och torrt. Och säkert:

  • Inbrotts och brandlarm som är kopplat till Securitas.
  • Anläggningarna är kameraövervakade.
  • Skadedjur och skadeinsekter hålls borta med hjälp av ett avtal med Anticimex.

Ditt utrymme har du tillgång till större delen av dygnet, alla dagar under året.

Förrådet

Järnblästen 108
444 95 Ödsmål
Tel. 0303-887 88
E-post: info@forradet.nu

Förrådet

erbjuder flexibla och prisvärda förvaringslösningar för både privatpersoner och företag nära Göteborg och Kungälv. Som kund skall du kunna lita på att dina föremål är i ett tryggt och säkert förvar.

Kontakta oss