Alla våra förråd är säkra

Våra anläggningar uppfyller försäkringsbolagens krav för magasinering. Det innebär att du som kund kan försäkra ditt gods vid förvaring hos oss.

  • Inbrotts och brandlarm som är kopplat till Securitas.
  • Anläggningarna är kameraövervakade.
  • Skadedjur och skadeinsekter hålls borta med hjälp av ett avtal med Anticimex.