Bra att veta när man hyr förråd

Kontraktskrivning

Vid kontraktsskrivningen måste du kunna identifiera dig med en ID-handling.

Hyrtid

Minsta hyrtid är en månad. Hyreslängden är obegränsad. Avtalet gäller tills vidare med en månad i taget. Kan sägas upp av Kund eller Företag till utgången av en kalendermånad.

Försäkring av ditt gods

Du försäkrar själv ditt eget gods. Gör en noggrann beräkning av värdet och tag sedan kontakt med ditt försäkringsbolag. Eftersom våra förråd ligger i Stenungssund och Stora Höga så är det oftast billigare att försäkra än i både Göteborg och Kungälv.

Uppsägning

Uppsägning av hyresavtalet skall ske skriftligt och senast den 15:e den månad som avtalet avslutas. I annat fall förlängs avtalet.

Låsning av ditt förråd

Medtag hänglås för låsning av ditt förråd. Hänglås kan också köpas av oss.

Gods som får förvaras i förrådet

Endast torrt styckegods får förvaras.

Gods som inte får förvaras i förrådet

Explosivt, brand- eller miljöfarligt gods eller matvaror

Tips!

  • Volym: Utnyttja förrådets hela höjd och volym. Stapla uppåt. Placera de tyngsta sakerna i botten.
  • Packning: Packa så mycket som möjligt i märkta gärna numrerade lådor.
  • Skydda: Skydda möbler med lämpliga överdrag. Var extra noggrann med att försluta pälsar och äkta mattor.
  • Placering: Placera de saker som används ofta vid dörren.
  • Hyllor: Om du vet att du kommer att hyra en längre tid så kan det vara väldigt praktiskt att sätta in hyllor att placera gods i.